Algemene Voorwaarden

Camelot Mediation kvk Alkmaar 37134311; onderdeel van Counselling Doornbos Noord Holland

 1. Betaling
  1. Sessies worden na afloop in rekening gebracht, volgens het overeengekomen uurtarief van € 75,00 (excl. 21% btw) per uur per persoon. Deze kosten worden door partijen verdeeld volgens de afspraken die zijn vastgelegd in de mediation-overeenkomst.
  2. Sessies en traject kennen geen vooraf bekende eindtijd, hierdoor is er geen sprake van een vooraf bekend bedrag op de eindnota.
  3. Alle verrichtte werkzaamheden voor partij(en) worden conform bovengestelde uurtarief doorberekend.
  4. Facturatie vindt per maand plaats.
  5. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na dagtekening op de factuur.
  6. Betalingen vinden plaats via automatische incasso; hiervoor geeft u wel/geen toestemming aan Camelot Mediation.
  7. Afspraken dienen uiterlijk 36 uur van te voren geannuleerd. Dit kan uitsluitend via geschreven bericht aan doornbos@camelotmediation.nl
  8. Indien betaling uitblijft, of er niet geïncasseerd kan worden van de door u opgegeven rekening, of door u wordt terug gehaald na incassering terwijl de factuur nog onbetaald is, zal aan u een 14 dagen brief (1e herinnering) worden verstuurd. Dit betekent dat u alsnog de gelegenheid krijgt om binnen 14 dagen na dagtekening tot betaling over te gaan. Indien ook dan betaling uitblijft, zult u worden aangemeld bij het deurwaarderskantoor.
   Alle extra kosten worden aan u doorberekend. (inclusief de wettelijke rente en de € 40,00 wettelijk gestelde administratiekosten van de 2e herinnering).
 2. Opnames
  1. Opnames van beeld- en/of geluid, door één van de partijen binnen de setting waarin de mediation speelt, zijn niet toegestaan, tenzij alle partijen hier vooraf schriftelijk toestemming voor verlenen.
  2. Opnames van beeld- en/of geluid binnen de setting waarin de mediation speelt t.b.v. beveiligaspecten mogen uitsluitend worden vrijgegeven ter verdediging van de mediator in klacht- en tuchtprocedures wanneer de mediator wordt beschuldigd van onethisch handelen en bij het aantoonbaar maken van diefstal of vernieling.
  3. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaart ondergetekende op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van een beveiligingscamera in de werkkamer van de mediator.
 3. Aansprakelijkheid
  1. De mediator kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor uitlatingen of gedrag van partijen of diens netwerk, binnen of buiten de bijeenkomsten.
  2. Er kan nimmer aanspraak gemaakt worden op resultaat. Er is slechts sprake van een uitkomst.
 4. Klacht- en Tuchtprocedures
  1. De mediator valt onder de klacht- en tuchtprocedure van de MfN. Deze kunt u terugvinden via MfN.

Datum ………………….. Plaats ……………………………………

Naam ……………………

Handtekening

…………………………………………………..


Download de Algemene Voorwaarden (PDF) Algemene Voorwaarden 2017