Mediation vs rechtspraak

Het voordeel van mediation is dat u zelf beslist over de uitkomst van het conflict. Of bij een scheiding: over het lot van uw kinderen! Dit in tegenstelling tot rechtspraak waarbij een vreemde derde (de rechter) het besluit voor u neemt.

Mediation gaat over win-win (een gezamenlijk draagbare oplossing), terwijl rechtspraak gaat over winnen of verliezen (als partij A wint, verliest partij B automatisch); het conflict is dan niet opgelost maar groter gemaakt.

Bij mediation wordt de wet aan u beiden, door een onafhankelijke partij (de mediator) uitgelegd. Daarna wordt de vraag gesteld hoe u ermee om wilt gaan. De mediator zal uw wensen zoveel mogelijk binnen de kaders van de wet gaan integreren.
Wanneer u voor rechtspraak kiest, wordt de wet door partijdige advocaten geïnterpreteerd en gecommuniceerd.

Mediation is vaak goedkoper dan rechtspraak en kent over het algemeen een kortere tijdsduur.
(Zowel bij mediation als bij rechtspraak kunt u beroep doen op een toevoeging via de Raad van Rechtsbijstand)

Bij rechtspraak weet u of u gelijk heeft; bij mediation is dat onbelangrijk.