Onze werkwijze

Camelot Mediation werkt uitsluitend met mediators die geregistreerd staan bij de MfN. Hierdoor garandeert Camelot Mediation u de hoogste kwaliteitsnormen op dit gebied binnen Nederland.

Nadat u zich heeft aangemeld, wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek (intake). Dit eerste gesprek zal in het teken staan van kennismaken, doornemen en ondertekenen van de algemene voorwaarden en de mediationovereenkomst. Er wordt een kopie van uw legitimatie gemaakt en eventuele documenten die u heeft meegebracht worden doorgenomen.
Ook wordt er uitleg gegeven over de wijze waarop de mediation vorm gegeven kan worden.

Nadat de praktische zaken zijn geregeld vinden veel mensen het prettig om aan de slag te gaan. Dat kan!

De mediator streeft ernaar om beide partijen evenveel spreektijd te geven en stelt zich daarbij onpartijdig en oordeelvrij op. Ieder zal in de gelegenheid gesteld worden het eigen verhaal te doen, zonder dat daarbij aan waarheidsvinding wordt gedaan. De mediator vat ieders standpunten samen en faciliteert daarna de gespreksruimte tussen partijen.

Wanneer alles is besproken wat partijen van belang vinden, zal de mediator overgaan tot onderhandelen. De mediator zal voorlichting geven over ‘wat zegt de wet’ en zal vragen naar de wijze waarop jullie daarmee om willen gaan. Dit is vaak de meest creatieve fase, omdat jullie oplossingen geïntegreerd dienen te worden binnen de mogelijkheden van de wet. Daarnaast is het ook een heel belangrijke fase, omdat keuzes gemaakt dienen te worden nadat u volledig bent geïnformeerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit noemen we Informed Consent en staat bij Camelot Mediation zeer hoog in het vaandel.

Nadat jullie samen tot oplossingen zijn gekomen die tot ieders tevredenheid zijn, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en door partijen ondertekend. Zodra de handtekening hieronder is gezet is het een wettelijke overeenkomst, waaraan gehouden dient te worden.
Wanneer het wenselijk is om de vaststellingsovereenkomst te laten voorzien van een executoriale titel, dan is dat mogelijk door tussenkomst van een notaris.

Wanneer het een echtscheiding betreft, wordt er gesproken over een convenant (met of zonder ouderschapsplan en/of alimentatieberekening) i.p.v. over een vaststellingsovereenkomst. Het convenant dient altijd te worden ingediend bij de rechtbank. Deze formele handeling wordt door een advocaat verricht en vindt ‘achter de schermen’ plaats.

De mediation wordt vervolgens officieel afgesloten.

Wanneer u ervoor kiest om uw volledige scheiding via Camelot Mediation te laten verlopen, heeft u p.p. recht op 1 uur gratis nazorg gedurende de eerste twee jaar na afsluitingsdatum van de mediation. (face-to-face / mail of telefonisch contact). Dit is zeer prettig wanneer u bijvoorbeeld het ouderschapsplan wilt evalueren/bijstellen of achteraf nog vragen heeft.