Specialisaties

Relationele conflicten

▪ Tussen mensen met een affectieve relatie (partners )
▪ Tussen ouders en kinderen
▪ Tussen vrienden-buren-collega’s enz.
▪ Binnen de familie
▪ Tussen families
▪ Tussen werkgever en werknemer

Zakelijke conflicten

⏍ Boedelverdeling (bijv. erfenis of na beëindiging affectieve relatie)
⏍ Binnen maatschappen
⏍ Tussen opdrachtgevers en uitvoerders
⏍ Tussen werkgever en werknemer

Echtscheidingen

◧ Opstellen ouderschapsplan
◧ Opstellen convenant

Kinderen en Jeugd

Zandkastelencoach®
▪ Bijzondere curator Rechtbank Noord-Holland

familie- en strafrechtmediator