Wat is mediation?

Mediation is een creatieve oplossing voor conflicten en het overbruggen van belangentegenstellingen. Mediation berust op de volgende principes:

 • Zelfbeschikking: de mediator heeft geen stem in de besluitvorming. Het zijn de partijen zelf die beslissen over de uitkomst van het conflict. De mediator heeft primair tot doel om de zelfbeschikking te steunen en te stimuleren
 • Vrijwilligheid en commitment: partijen moeten zich gebonden voelen aan het proces om er samen uit te komen. De mediation mag door partijen afgebroken worden wanneer het commitment ontbreekt
 • Vertrouwelijkheid: het succes van de mediation hangt samen met de vertrouwelijkheid ervan. Men tekent een geheimhoudingsverklaring

Mediationproces

Het proces kent 4 fasen, te weten:

 • intake (wie zijn jullie, wat willen jullie, kan Camelot dit bieden?)
 • exploratiefase (is erop gericht om beide partijen in de gelegenheid te stellen om te onderzoeken wat er zoal bij deze onderhandeling speelt)
 • onderhandelingsfase (geven en nemen)
 • afrondingsfase (vastleggen van gemaakte afspraken)

Wanneer mediation?

Mediation kan ingezet worden bij:

 • verstoorde persoonlijke- en familieverhoudingen
 • echtscheidingen
 • nalatenschappen
 • verstoorde arbeidsverhoudingen en samenwerkingsverbanden (maatschappen)
 • geschillen met de overheid
 • dader/slachtofferbemiddeling

De voorwaarden voor succesvolle mediation zijn de onderhandelingsbereidheid en onderhandelingsruimte. Aan deze voorwaarden dient absoluut voldaan te worden om een bevredigend eindresultaat te kunnen behalen.