Welke vormen van mediation zijn er?

Omdat Camelot Mediation het zeer belangrijk vindt dat u weet waarvoor u kiest, informeren wij u graag over de 4 hoofdstromingen binnen Mediationland. Het gaat niet om de vraag welke methode goed of fout is, maar om het feit dat u volledig geïnformeerd bent en zo een eigen keuze kunt maken uit het aanbod.

Evaluatieve mediation

Bij evaluatieve mediation staan individuele gesprekken (caucus) centraal. Hierdoor beschikt de mediator over informatie die voor de andere partij ‘geheim’ blijft. Hierdoor ontstaat een gemanipuleerde situatie (met veel invloed van de mediator), waardoor beide partijen de noodzaak ervaren om tot een compromis te komen.

Snelle oplossing, zonder al te veel stil te staan bij de emoties is het hoofddoel.

Faciliterende mediation

Bij deze vorm van mediation staan de deelnemers aan de mediation centraal. Er vinden (in principe) geen individuele afspraken plaats om de transparantie van het proces te behouden. Mocht de situatie toch zo zijn dat het nodig is om een deelnemer /partij afzonderlijk te spreken, dan zal na dit gesprek aan de andere partij bekend worden gemaakt wat er besproken is.
De mediator is procesbegeleider en legt tempo, beslissingen en onderwerpen geheel in handen van de deelnemers. Binnen deze vorm van mediation gaat het om het zelfbeschikkingsrecht van partijen te bewaken, teneinde te komen tot een overeenkomst waarin alle deelnemers in alle transparantie tot gezamenlijke afspraken zijn gekomen.

Toekomst staat centraal, zonder waarheidsvinding.

Transformatieve mediation

Bij deze vorm staan taal en emoties centraal. Er zal in elke emotie volledig worden meegegaan in soort gelijke taal als waarin de deelnemers zich presenteren. De transformatieve stijl gaat er vanuit dat het conflict zich manifesteert via taal en dat daar ook vaak de ruis in optreedt, waardoor conflicten ontstaan.

Gedrag staat centraal.

Narratieve mediation

De Narratieve stijl zorgt voor het creëren van een nieuwe gezamenlijke werkelijkheid. Hierbij wordt gekeken naar de positieve uitzonderingen op de (vaak) vastgeroeste negatieve ideeën van mensen, welke zich in conflict kunnen uiten. Het verhaal en de beleving van de eigen werkelijkheid staat centraal. Deze eigen waarheid is uniek en mag ten volle bestaan. Daarnaast wordt er een gezamenlijke waarheid/verhaal gemaakt waardoor het conflict zal doven.

Beleving staat centraal.